Ana Sayfa
Sakarya Üniversitesi ve Eua Kurumsal Değerlendirme Programı

Sakarya Üniversitesi ve EUA Kurumsal Değerlendirme Programı

Sakarya Üniversitesi, 2016 yılı Şubat ayında Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Kurumsal Değerlendirme Programına başvurmuştur.

Avrupa Üniversiteler Birliği’nin yürütmüş olduğu Kurumsal Değerlendirme Programı; yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretim tecrübesi olan liderler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme yoluyla en yüksek fayda elde etmelerini sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Üniversiteyi bütünüyle değerlendiren KDP, aynı zamanda üniversitelerin uluslararası bir bakış açısıyla akran değerlendirmesinden geçmesini ve gelişim odaklı bir sonuç elde etmesini sağlamaktadır. 

KDP süreci; başvuru yapan üniversitenin özdeğerlendirme ekibini kurarak Özdeğerlendirme Raporunu hazırlamasıyla başlayıp, Değerlendirme Ekibi’nin üniversiteye farklı tarihlerde yaptıkları iki Saha Ziyareti ve sonrasında hazırladıkları Geri Bildirim raporuyla tamamlanmaktadır. Üniversiteye değerlendirme yapan Değerlendirmeci Ekip, yükseköğretim kurumlarında yönetici veya kalite uzmanı olarak tecrübesi bulunan gönüllü değerlendirmeciler arasından KDP yürütme ofisi tarafından oluşturulmaktadır.

Sakarya Üniversitesi’nin Değerlendirmeci Ekibi; Danimarka’dan Prof. Dr. Henrik Toft Jensen başkanlığında, Fransa’dan Prof.Dr. Jean-Pierre Gesson, Romanya’dan  Prof.Dr. Lache Simona, Ukrayna’dan Olena Rusnak ile İngiltere’den Dr.Raymond Smith’dan oluşmuştur. Ekip ilk saha ziyaretini 13-16 Mart tarihleri arasında, ikinci saha ziyareti ise 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirmiş ve sonrasında değerlendirmelerinin sonucu Geri Bildirim Raporu ile sunmuşlardır.

Bu değerlendirme sonucunda ekibin üniversiteyle ilgili elde ettiği olumlu izlenimler şöyle özetlenebilir:

  1. SAÜ’nün, ne yapmaya çalıştığı konusunda ve çalışan ve öğrenci çabalarının sonuçları hakkında yüksek seviyede bilgiye sahip ve kendini oldukça iyi şekilde tanıyan bir kurum olduğu anlaşılmıştır.
  2. Görüşülen öğrencilerin memnuniyeti yüksek seviyededir.
  3. Kendini görevlerine adamış çok çalışkan ve pozitif çalışan grubuyla görüşülmüştür.
  4. Delil temelli sistemlerle desteklenen ve bilgi sahibi liderlerle görüşülmüştür.
  5. İç iletişimin ve bilişim sistemlerinin yüksek düzeyde olduğu gözlemlenmiştir (çok az duvarlar ve sınırları olan bir üniversite).
  6. Hem eğitim hem de araştırmada kalite kültürünü geliştirmeye yönelik kapsamlı ve yaygın bir gayret görülmüştür.
  7. İyi şekilde yönetilen üniversite, fakülteler ve meslek yüksekokulları görülmüştür.
  8. Etkileyici bir kampüse sahiptir.
  9. Gayretli çalışan grubu ve öğrencileri ile vizyoner bir liderlik bulunmaktadır.