Ana Sayfa
Kurumsal Değerlendirme Programı

Kurumsal Değerlendirme Programı

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin Kurumsal Değerlendirme Programı (KDP); EUA tarafından yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretim tecrübesi olan liderler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme yoluyla en yüksek fayda elde etmelerini sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Üniversiteyi bütünüyle değerlendiren KDP, aynı zamanda üniversitelerin uluslararası bir bakış açısıyla akran değerlendirmesinden geçmesini ve gelişim odaklı bir sonuç elde etmesini sağlamaktadır. 

Özellikle özdeğerlendirme aşamasına vurgu yapan KDP; ayrıca stratejik liderlik kapasitesi ve bunu destekleyen içsel yönetimin ve yönetişimin etkinliğine, çıktıların karar alma ve stratejik yönetim süreçlerinde ne derece kullanıldığı ile içsel kalite süreçlerinin uygunluğuna odaklanmaktadır. KDP'da değerlendirme temelde şu 4 bakış açısına dayanmaktadır:

  1. Üniversitenin değerleri, misyonu, normları ve hedefleri ile ne yapmaya çalıştığı,
  2. Üniversitenin organizasyonel özellikleri ile fonksiyonlarını nasıl yaptığı,
  3. Yürüttüğü işlerde başarılı olduğunu nasıl bildiği,
  4. Gelişim için değişimi nasıl hayata geçirdiğidir.

 

Kurumsal değerlendirme, öncelikle üniversitenin hazırladığı özdeğerlendirme raporunu teslim etmesi sonrasında iki ayrı Saha Ziyareti ile gerçekleştirilmektedir. KDP sürecinin en önemli çıktısı değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan Geri Bildirim Raporu’dur. SAÜ ayrıca izleme sürecine de başvurduğu için belirli bir zaman sonrasında İzleme Prosedürü’ne de tabi olacaktır.

Özdeğerlendirme Ekibi üyelerinden bir kısmı olan Özdeğerlendirme Raporunu oluştururken, diğer üyeleri raporun önemli bir kısmını oluşturan üniversitenin SWOT Analizini gerçekleştirmiştir. 

KDP sürecinin bir sonraki aşaması olan 1.Saha Ziyareti ise farklı ülkelerden gelecek olan gönüllü 5 değerlendirmecinin 13-16 Mart tarihleri arasında SAÜ’de yapacakları değerlendirmelerle gerçekleştirilecektir. Sonrasında Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 2.Saha Ziyareti ile sürecin en önemli aşamaları tamamlanacaktır.