Ana Sayfa
Kurumsal Değerlendirme Programı
Gelişim İçin Kurum Nasıl Değişiyor?

Gelişim için kurum nasıl değişiyor?

KDP'nın 4.boyutu olan "hızlı gelişme açısından kurumsal değişim kapasitesi" açısından ise kurumun değişim alanlarını nasıl belirlediği ve bu değişimi nasıl yönettiği değerlendirilmektedir.

Bu açıdan Sakarya Üniversitesi stratejik yönetim kapsamında belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yaklaşımları süreçleri yoluyla gerçekleştirmektedir. Diğer bir deyişle; Stratejik Yönetim ile kurumsal gelişim için öncelikli alanlar ve bunlarla ilgili hedefler belirlenmektedir. Süreç Yönetimi kapsamında ise belirlenen önceliklere göre ilgili süreçler iyileştirilerek ve geliştirilmektedir. Böylece değişim yönetimi uygulamakta ve vizyon doğrultusunda kurumsal gelişim sağlanabilmektedir.

Sakarya Üniversitesi'nde 2003 yılından beridir uygulanan stratejik yönetimin kronolojik gelişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

SAÜ Stratejik Yönetim Süreci Gelişim Aşamaları.

Yıl

Uygulama

2003

Toplam Kalite Yönetiminin ve bu kapsamda Stratejik Yönetimin uygulanmaya başlanması; ilk kez misyonun, vizyonun, temel değerlerin, politikaların, stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi

2006

5018 Sayılı Kanunu, DPT Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunu, YÖDEK ve EFQM Modellerini dikkate alarak Stratejik Planın güncellenmesi

2007-2008

2006 SWOT Analizini, performans sonuçlarını ve KalDer Geri Bildirim Raporunu dikkate alarak Stratejik Planın ve Yaklaşımının güncellenmesi

2009

2008 KalDer Geri Bildirim Raporunu dikkate alarak Stratejik Planın güncellenmesi ve hedeflerin revizyonu,  SYBS’nin kullanılmaya başlanması

2011

2010 Ulusal Kalite Ödülü Geri Bildirim Raporuna göre 2011 Stratejik Planın ve Yaklaşımın güncellenmesi

2012

SAÜ 2014-2018 Stratejik Planının hazırlanması

2014

SYBS’nin iyileştirilmesi ve 2014-2018 Stratejik Planı için yeni SYBS’nin geliştirilmesi

 

Fotoğraflar