Ana Sayfa
Kurumsal Değerlendirme Programı
Kurum İşlerini Nasıl Biliyor?

Kurum işlerinde başarılı olduğunu nasıl biliyor?

KDP'nın 3.boyutu olan "Hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan içsel izleme ve kalite güvence düzenlemeleri nelerdir?" soru kapsamında kurumdaki kalite geliştirme ve kalite güvencesi yaklaşımları değerlendirilmektedir.

Bu açıdan Sakarya Üniversitesi, ana süreçlerindeki hizmet kalitesini geliştirmek üzere çeşitli kalite yönetimi ve güvencesi yaklaşımlarını bütünleşik olarak uygulayarak farklı paydaşlara uygun bir şekilde değer üretmekte ve sunmaktadır. Süreçlerin yönetiminde referans alınan bu kalite yaklaşımları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

SAÜ Kalite Yönetimi ve Güvencesi Yaklaşımları

SAÜ Ana Süreci

Uygulanan Kalite Yönetimi ve Güvencesi Yaklaşımları

Eğitim ve Öğretim

 Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Modeli, Türkiye  Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Akreditasyon  Standartları, Bologna Süreci

Araştırma ve Geliştirme

 Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Modeli

Uygulama ve Toplumsal Hizmet

 Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Modeli, TürkAK Standartları

İdari ve Destek

 Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Modeli, TS EN ISO  9001:2008 Standartları, TS EN ISO 10002 Standartları

Yönetsel

 Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Modeli