Ana Sayfa
Kurumsal Değerlendirme Programı
Kurum Ne Yapmaya Çalışıyor?

Kurum ne yapmaya çalışıyor?

KDP'nın ilk boyutu olan "Kurumun ne yapmaya çalıştığı" kapsamında kurumun normları, değerleri, misyonu ve hedefleri anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Bu açıdan Sakarya Üniversitesinin Misyonu;

"İnsanlığa değer katan girişimci bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve hizmet üretmektir." 

Vizyonu;

"Ürettiği evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyada paydaşlarının geleceğine yön veren bir üniversite olmaktır."

Temel Değerleri;

 • Bilimin evrenselliğine inanmak,
 • Akademik özgürlüğü desteklemek,
 • Yönetişimi hakim kılmak,
 • Sürekli iyileştirmeyi benimsemek,
 • Etik ilkelere uymak,

Kritik Başarı Faktörleri:

 1. Öğrenci Odaklılık
 2. Akademik Başarı
 3. Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 4. Bilişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması
 5. Üretilen Bilginin Kullanılmasının ve Yaygınlaştırılmasının Sağlanması
 6. Değişim Yönetimi
 7. Çalışanların Gelişimi ve Motivasyonu
 8. Ekip Çalışması ve Yönetişim

Politikaları:

a.Kalite Politikası

 • Kalite uygulamalarıyla ve geliştirdiği yaklaşımlarla öncü olmayı sürdürmektir,
 • Kurum tarafından benimsenen kalite ilkelerine uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek,
 • Hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin artırılmasını sağlamak,

b. İnsan Kaynakları Politikası

 • Yönetişim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi uygulamak,
 • Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanların motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek,
 • Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eşitliği doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Performans değerleme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkan sağlamak,
 • Performansa dayalı yetkelendirme, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak.

c. Çevre Politikası

 • Toplumsal değerlere ve çevreye saygılı bireyler yetiştirerek çevre bilincini ve kültürünü geliştirmek,
 • Çevre sağlığına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve desteklemek,
 • Kurumsal hizmet ve faaliyetlerinde sürdürülebilir yeşil kampüsü esas almak,

d. Kurumsal İletişim Politikası

 • Tanıtım günleri düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri desteklemek,
 • Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri geliştirmek,
 • Üniversitenin tanıtımında internetin etkin olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Sosyal etkinliklerde toplumsal değerlere önem vermek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım çalışmaları yapmak.