Kurum nasıl yapıyor?

KDP'nın 2.boyutu olan "Kurum nasıl yapıyor?" açısından; kurumun organizasyonel özellikleri (yönetim yapıları, temel faaliyetleri vb.) değerlendirilmektedir. 

Bu açıdan Sakarya Üniversitesi, uygulamakta olduğu Süreç Yönetimi ile kurumdaki tüm işleri tanımlamış ve yönetmektedir. 

Süreç Yönetimi

SAÜ stratejik yönetim kapsamında belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yaklaşımları süreçleri yoluyla gerçekleştirmek üzere Stratejik Yönetim Modeli ile bütünleşik süreç yönetimini 2004’den itibaren uygulamaktadır. Bu amaçla tüm süreçlerini 5 ana süreç altında tanımlamıştır.

  1. Eğitim ve Öğretim Ana Süreci
  2. Araştırma ve Geliştirme Ana Süreci 
  3. Uygulama ve Toplumsal Hizmet Ana Süreci 
  4. İdari ve Destek Ana Süreci 
  5. Yönetsel Ana Süreç

SAÜ, stratejik yönetim modelini temel alarak üniversite yönetimini bu süreçler bazında yürütmektedir. SAÜ'de Süreç Yönetimin önemli kilometre taşları tarihsel olarak şöyledir:

SAÜ Süreç Yönetimi Kilometre Taşları
Yıl Geliştirme Kapsamı
2001 TS EN ISO 9002 KYS uygulaması kapsamında, Genel Sekreterlik ve 5 akademik birimdeki idari hizmetlerin süreçlerinin tanımlanması
2004 TKY kapsamında, birimlerin Kalite Elçilerinden oluşan  “Süreçleri Belirleme Kurulu (SBK)”nun  oluşturulması, tüm akademik ve idari süreçlerinin ilk kez tanımlanması ve Süreç Yönetimi El Kitabının (V1) basılması
2006 TS EN ISO 9002 KYS kapsamında genişletilmesiyle Genel Sekreterlik, Bağlı Daire Başkanlıkları ve tüm akademik birimdeki idari hizmetlerin süreçlerinin tanımlanması (V2)
2008 KalDer Geri Bildirim Raporunu ve YÖDEK modelini dikkate alarak, Stratejik Planla bütünleşik şekilde süreçlerin ve Süreç Yönetimi El Kitabının revizyonu (V3)
2009 Süreç Yönetiminde SYBS’nin kullanılmaya başlanması 
2010 KalDer Geri Bildirim Raporunu dikkate alarak Stratejik Plan, YÖDEK ve EFQM yaklaşımlarına uygun olarak tüm süreçlerin ve Süreç Yönetimi El Kitabının revizyonu (V4)
2011 SAÜDEK Süreç Yönetimi Komisyonunun kurulması 
2012-2013 KalDer Geri Bildirim Raporu, Stratejik Plandaki güncellemeler ve Kurumsal Performans Değerlendirme Sunumları sonuçlarına göre tüm süreçlerin ve Süreç Yönetimi El Kitabının revizyonu (V5)
2015 Süreçlerin Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi ile izlenmeye başlanması

 

Fotoğraflar